Maritime Stars

Projektet vil styrke den maritime industri og iværksætterkulturen ved at øge innovations- og konkurrencedygtigheden i branchen.

Femten iværksættervirksomheder og startups vil over en treårig periode gennemføre et ni-måneders træningsforløb, der skal forberede dem til at blive vækstklare og konkurrencedygtige. I tre delforløb understøttes de udvalgte virksomheder i at blive stærkere inden for konceptualisering i form af forretnings- og konceptudvikling, go-to-market, bl.a salg og markedsføring samt finansiering i form af kapitalfremskaffelse og pitchtræning. Undervejs vil virksomhederne modtage sparring, rådgivning og udvikling fra en flere maritime fyrtårnsvirksomheder.

Projektet, der støttes af Industriens Fond og EU Socialfonden, tager afsæt i Det Blå Nordjylland. Her udføres projektet i praksis af MARCOD i samarbejde med Aalborg Universitet samt en række fyrtårnsvirksomheder.
 

METODE

Projektet består af fire hovedaktiviteter, der tilsammen udgør rygraden i projektet:

1. Rekruttering og udvælgelse
I løbet af projektet udvælges 15 maritime iværksættervirksomheder med størst vækstpotentiale til programmet.

2. Co-create board
Hvert år sammensættes et co-create board af deltagere fra maritime fyrtårnsvirksomheder suppleret med serieiværksættere, investorer og teknologiske eksperter til sparring og vejledning af deltagerne inden for relevante emner

3. Etablering i Det Blå Nordjylland
Iværksætterne etablerer sig på en af 5 lokationer i Det Blå Nordjylland, hhv. Frederikshavn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen eller Aalborg for at sikre, at deltagerne integreres i de rette eksisterende maritime økosystemer.

4. Individuelle træningsforløb
Træningsforløbene entreres med et team af maritime specialister inden for koncept og vision, salg og markedsføring samt kapitalsøgning, fundraising og pitchtræning. Efter hvert endt forløb opsamles viden i form af casebeskrivelser, som aktivt formidles og udbredes mhp. at sikre videnopbygning og inspiration til hele branchen.

.

Fem af start-up-virksomheder leverede så gode præsentationer, at de nu kan se frem til at blive en del af det 9-måneder lange udviklingsforløb Maritime Stars: Dry Bulk Chemicals, C-LOG, Upteko, Optimum Voyage og Frugal Technologies.


 

EFFEKT

Det er hensigten, at projektet vil bidrage med øget innovations- og konkurrencedygtighed i branchen, herunder for både de deltagende iværksætter-og fyrtårnsvirksomheder. På længere sigt er det forventningen, at projektet vil bidrage til nye produkter, løsninger og services og dermed understøtte både jobskabelse samt øget omsætning i den maritime branche.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

  • 75 nye arbejdspladser efter 5 år
  • 150 mio. kr. i øget omsætning efter 5 år

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Maritime Stars

Projektejer:
Maritimt Center for Optimering og Drift

Tid:
2019-2021

Støttet med:
2,61 mio. kroner

Hjemmeside:
www.maritimestars.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af MARCOD i samarbejde med række danske og internationale aktører. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Christine Lunde
Adm. Direktør
clc@marcod.dk

Kontaktperson:
Allan Hejslet
Projektleder
30 13 30 43
ah@marcod.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk