Maritimt Block-Kraft

Projektet vil afdække potentialet for Block-Chain-teknologien inden for det maritime område med henblik på at øge konkurrencekraften hos SMVer.

Det maritime område er under hastig udvikling i takt med, at havnenes forretning i stigende grad rykkes opland til at inkludere landbaserede aktiviteter i havnenes nærområder. Det er en global tendens, som kræver nytænkning af de traditionelle værdikæder inden for transport- og logistik, da erhvervet udviklinger sig hen mod hele økosystemer.   

Projektet har til formål at tilvejebringe viden om fordelene ved brugen af Block-Chain-Teknologi (BCT) i danske virksomheder, herunder primært blandt SMVer. Projektet skal derfor bidrage til, at flere virksomheder udnytter og implementerer nye teknologier, der kan øge konkurrencekraften.

Projektet vil skabe et overblik over de muligheder og udfordringer, der ligger i udnyttelsen af BCT i den digitale transformation hos SMVerne, og udvikle et best practice og cases fra de deltagende virksomheder, som har vendt udfordringerne til konkurrencefordele. Derudover skal der udarbejdes et Business White Paper på baggrund af best practice og cases med anbefalinger til, hvordan en øget konkurrencekraft opnås igennem brugen af BCT og øget digitalisering. Endeligt vil projektet måle, i hvilke omfang Maritimt Block-Kraft kan skabe digital innovation og forandringsprocesser.

Projektet udføres af Center for Logistik og Samarbejde (CLS) i partnerskab med Aalborg Universitet (AAU), Danske Havne, ErhvervsNetværk 9220, Erhverv Norddanmark samt erhvervshavnene Aalborg, Grenaa, Hanstholm og Hirtshals.
 

METODE

Projektet består af fire hovedaktiviteter: 

 • Fase 1. Kortlægning af udfordringer og barrierer
  Fire havne og deres SMVer i nærområdet udvælges så de hver især repræsentere forskellige styrker og udfordringer.
   
 • Fase 2. Analyse af anvendelse af BCT
  Der redegøres for, hvorledes og i hvilken udstrækning BCT og de digitale teknologier anvendes hos SMVer.
   
 • Fase 3. Udarbejdelse af Business White Paper
  En guideline udarbejdes med beskrivelser af, hvordan BCT bedst udnyttes af SMVer i havneområder.
   
 • Fase 4. Formidling- og dialogplatform samt effektmåling hos virksomheder
  Der etableres en fælles kommunikationsplatform for det Maritimt Block-Kraft område, som skal holde interesserede virksomheder ajour med ny viden samt formidle resultater og best practice.

I projektet arbejdes der først i dybden med fire udvalgte havne i fase 1 og 2, hvorefter den udviklede viden danner grundlag for fase 3 og 4. På denne måde kan der med udgangspunkt, i de indsamlede kvalitative data, udarbejdes generelle guidelines for den mest optimale udnyttelse af BCT.
 

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at bibringe viden, som vil innovere det maritime område for en bedre udnyttelse af BCT og digitale teknologier. Projektet vil inddrage hele økosystemet, så brugen af BCT tager højde for at flere aktiviteter i stigende grad bevæger sig mod fastlandet til havnenes nærmiljøer. Ved at afdække potentialet for Block-Chain-Teknologien inden for det maritime område, er det projektets intention på både kort- og langsigt at øge konkurrencekraften hos danske SMVer.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
Maritimt Block-Kraft

Projektejer:
Center for Logistik og Samarbejde (CLS)

Tid:
2019-2021

Støttet med:
1,9 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Center for Logistik og Samarbejde (CLS) i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder. 

Blockchain teknologi indenfor plastgenanvendelse

Blockchain teknologi indenfor fiskeindustrien

Publikationer

Projektet har udgivet en brochure om fremtidens måde
at dele data på inden for plastisk, fiskeri og containertransport, samt hvilke typer egner sig til teknologien.

Blockchain teknologiens tre typer

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Lars Jøker
Direktør
Telefon: 60 51 01 71
Mail: lj@logsam.dk 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk