Initiativ om kommercialisering af forskning skaber stærke resultater

16.10.2019

Open Entrepreneurship øger antallet og kvaliteten af startups fra universiteter, og kan efter en toårig pilotfase bekræfte projektets succes og store potentiale.

I Danmark er der et stort uudnyttet potentiale, når man ser på den høje kvalitet af viden, der bliver produceret på de danske universiteter sammenholdt med niveauet for videns- og teknologioverførsel til danske virksomheder. Der er derfor i højere grad behov for at integrere iværksættere og entreprenører i universitetsmiljøerne, så der bliver skabt åbne innovationsmiljøer, hvor der kan udveksles erfaringer og viden. Derfor er fire universiteter og Industriens Fond gået sammen om projektet Open Entrepreneurship.

Open Entrepreneurship har de sidste to år arbejdet på at udvikle og afprøve en model på udvalgte institutter, der kan skabe et markant løft i kommercialisering af forskningen på danske universiteter, herunder især skabe flere forskningsbaserede startups. Det har nu vist sig at lykkes over alt forventning med 26 nye starts-ups og mange flere i pipelinen.

Resultaterne fra projektets midvejsevaluering viser følgende:

  • Ca. 200 forskere har indtil videre deltaget i aktiviteter under Open Entrepreneurship – og et klart flertal oplever, at de får styrket deres entreprenørielle kompetencer og netværk.
  • Forskerne deltager ikke blot af interesse og nysgerrighed. Et flertal af de 200 forskere forventer at bidrage til at etablere startups og til at løse udfordringer i etablerede virksomheder gennem Open Entrepreneurship.
  • Der er etableret et korps på 120 entreprenører og intraprenører fra etablerede virksomheder, der aktivt ønsker at medvirke til at udvikle startups i samarbejde med forskerne.
  • Der er med Open Entrepreneurship skabt en ny og velfungerende samarbejdsmodel, hvor erfarne entreprenører bidrager til at skabe nye virksomheder sammen med forskerne. Evalueringen viser, at samspillet både øger antallet af forskningsbaserede startups og skaber et stærkere forretningsgrundlag end i traditionelle universitetsbaserede startups.
  • De nye business units på universiteterne er en succes. De små enheder er et stærkt supplement til de traditionelle teknologioverførselskontorer. De fungerer effektivt som ramme for at skabe åbne miljøer på universiteterne, hvor forskere, entreprenører og virksomheder kan samarbejde om innovation og iværksætteri.
     

Prototype for økosystem

Pilotprojektet har hermed skabt en ”prototype” for et stærkere økosystem for entrepreneurship på danske universiteter. Selv om et til to år er nok for mange starts-ups at etablere sig på, vidner evalueringen dog også om, at områder med færest erfaringer med entrepreneurship har brug for længere tid. Det gælder i sær områder med grundvidenskabelig og teoretisk karakter.

Open Entrepreneurship næste fase består i at skalere modellen til flere institutter og flere universiteter.

 

 

PROJEKTEt

Open Entrepreneurship er søsat som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København. Læs mere om projektets arbejdsmetode og fremstidige aktiviteter.

FORSKNINGSFELTER

Forretningsenhederne på hver af de fire universiteter i projektet har et klart fagligt fokus på områder med stort kommercialiseringspotentiale.

Danmarks Tekniske Universitet:
Fotonik, nanofotonik, lyskilder, lasere, sensorer, kommunikationsteknologi, kunstig intelligens, big data, algoritmer, virtual reality, augmented reality og digital biologi.

IT-Universitetet:
Databaser, big data, kunstig intelligens, machine learning, software, fintech, algoritmer, spiludvikling, programmering, robotteknologi og servicedesign.

Aarhus Universitet:
Naturvidenskab og Lifescience, herunder Biomedicin og iNANO med mange interdisciplinære aktiviteter.

Aalborg Universitet:
Medical technology, biomarkers, biomechanics, biomedicine, decision support, cardiology, epidemiology, image analysis, medical informatics, neurology, telemedicine, rehabilitation technology, translational pain and welfare technology.

KONTAKT

Yderligere information kan fås ved at kontakte Industriens Fonds sekretariat:

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk