Ny rapport om blockchain i fødevarebranchen

27.05.2020

Key findings fra projektet Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren viser blockchain-teknologiens effektive anvendelsesmuligheder, og konkluderer at fremtidens vækst og beskæftigelse afhænger af en større integrering af teknologien i alle led.

Siden 2019 har projektet Bottom-up blockchain-værdikæder i fødevaresektoren arbejdet på at afdække, hvordan blockchain-teknologi kan bidrage til vækst og beskæftigelse på fødevareområdet. Danske SMV´er har hidtil kunne brande sig internationalt som leverandører af sikre og gode fødevarer, men brandet er under pres for større dokumentation. Både fra forbrugerne og fra detailhandelsvirksomheder.

Det har resulteret i en ny rapport, som viser SMV’ernes muligheder og udfordringer forbundet med anvendelsen af blockchain. Rapporten er udviklet af DTU Food i et samarbejde med Industriens Fond, og er baseret på samarbejde med 100 SMV’er og adskillige case-forløb.

For SMV’er er der særligt meget at hente inden for digitalisering og automatisering, sporbarhed, transparens samt standardiseringer og reguleringer. Blandt andet er implementering af blockchain med til at øge tilliden og gøre det nemmere at finde årsager til fejl, samtidig udfordres SMV’erne derimod generelt af en lav digitaliseringsgrad og begrænsende kompetencer inden for området.


 

Fire konklusioner

Rapporten lander på fire hovedpointer, der konkluderer, at behovet for blockchain-løsninger på fødevareområdet er tiltagende, da større detailhandelsvirksomheder begynder at kræve det af deres leverandører. Derudover giver blockchain-teknologi mest værdi, når teknologien kombineres med andre teknologier og kompetencer med potentialet for helt nye revolutionerende forretningsmodeller. Udfordringen ligger dog i implementeringen – manglen på viden og uddannelse kan spænde ben for mange, og resulterer i, at danske SMV’er ikke på nuværende tidspunkt er klar til at indarbejde blockchain-teknologi.

Endeligt er der behov for nye offentlige-private samarbejder til at styrke og fremskynde implementeringen i den danske fødevaresektor. For succesfuldt at kunne indføre blockchain-technologi kræver det nye partnerskaber, hvor erhvervslivet, videninstitutioner og offentlige myndigheder arbejder sammen om nye løsninger. Hele rapporten kan læses forneden.

PROJEKTET

Læs mere om projektet her på Industriens Fonds hjemmeside.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DTU Food i samarbejde med række andre aktører. Besøg dem herunder. 

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om "Konkurrencekraft i Blockchainteknologien".

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående initiativet kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk