Nye Spor til Teknik

Projektet skal sikre at flere unge fastholdes i uddannelsessystemet og bliver bedre forberedt til at tage en teknisk erhvervsuddannelse.

Baggrunden for projektet er udfordringen med at sikre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Således vil Nye Spor til Teknik skabe nye veje til erhvervsuddannelserne, som kan være med til at få flere til at søge erhvervsuddannelsesvejen, mindske frafaldet og samtidig løfte det faglige niveau.

Projektet har arbejdet med målrettede forberedelsesforløb på Korsør ProduktionsHøjskole og TronsøSkolen. Forløbene har fokuseret på faglig udvikling af de unge, men har også vist vigtigheden af at arbejde med motivation. Målgruppen for projektet har typisk været gruppen af unge, der med et passende tilbud og kompetent vejledning, ville kunne bevare tilknytningen til uddannelsessystemet og dermed gennemføre en teknisk erhvervsuddannelse. Målgruppen har derfor mestendels bestået af:

  • Unge, der er påbegyndt et grundforløb på en erhvervsskole, men er i fare for at droppe ud.
  • Unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, men som på nuværende tidspunkt ikke har de nødvendige faglige kompetencer.
  • Unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, men ikke er fagligt afklaret i forhold til en konkret uddannelse.

Projektet vurderede at cirka 5.000 unge er i målgruppen. Det er nogenlunde det samme som 7-8 procent af en ungdomsårgang.

I praksis etableredes to konkrete forløb på de to ovennævnte skoler. Med udgangspunkt i to forskellige skoleformer – produktionsskole og den frie fagskole – udvikledes en række tilbud og forløb til de unge. Bevæggrunden for at involvere to forskellige typer af skoler er, at sikre den bredeste opsamling af viden på området, således at projektet kunne opnå den ønskede katalytiske effekt og kan ramme bredt ned i uddannelsessystemet. I alt har 72 unge deltaget i forløb som led i Nye Spor til Teknik.
 

Resultater

Nye Spor til Teknik har udgivet to opsamlende udgivelser i kølvandet på de gennemførte forløb på Korsør ProduktionsHøjskole og TronsøSkolen. Den ene udgivelse er et kort hæfte, der kommer med gode råd til, hvorledes de positive erfaringer fra projektet kan overføres til lignenede forløb på andre uddannelsessteder. Den anden udgivelse er en længere erfaringsrapport fra projektet. Begge dele kan læses her.

Nye Spor til Teknik Industriens Fond Dansk IndustriLæs den korte brochure
Nye Spor til Teknik Industriens Fond Dansk Industri - erfaringerLæs erfaringsrapporten fra projektet

 

Om projektet

Projektnavn:
Nye spor til teknik

Projektejer:
DI - Dansk Industri

Tid:
2012 - 2016

Støttet med:
10 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Nye Spor til Teknik Industriens Fond Projekt
 

Resultater

Nye Spor til Teknik er mundet ud i to udgivelser. Den ene udgivelse er en kort vejledning til nogle af de tiltag som er gennemført i projektet, så de også kan benyttes i lignende tiltag andre steder. Den anden udgivelse er en opsamlende erfaringsrapport.

Kontakt:

Projektansvarlig:
Michael Boas Pedersen
Telefon: 33 77 48 27
Mail: mibp@di.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)