Nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd

21.05.2019

Nyt besøgscenter skal styrke international promovering af danske sundheds- og velfærdsløsninger.

Et nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd etableres i Odense. Centeret skabes for at styrke den internationale branding og promovering af danske produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Internationale beslutningstagere og topledere viser stor interesse for udviklingen i det danske sundhedsvæsen og for de danske styrkepositioner inden for sundhed og velfærd. Interessen kan blandt andet ses gennem udlandets stigende efterspørgsel efter danske produkter.
 

Interessen skal blive til eksport

Den efterspørgsel skal yderligere stimuleres og omveksles til konkrete eksportaftaler, og den indsats skal nu varetages af et nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd på vegne af den danske sundhedsindustri. Det er Healthcare DENMARK og Industriens Fond, der etablerer det nationale besøgscenter i Odense med en satellitfunktion i København. Syddansk Universitet, UC Lillebælt, Odense Kommune og Region Syddanmark bidrager med støtte til drift af centeret.

”Med det nye center skabes en platform for yderligere internationalisering af dansk erhvervsliv. Centeret kan skabe en stærk og kraftfuld formidling, hvor kendskabet til styrkepositioner, løsninger, produkter og danske virksomheder forankres solidt hos de besøgende delegationer,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør for Industriens Fond, og peger på, at centeret skal arbejde for, at interessen fra de besøgende delegationer består, og at de arbejder videre med planer om at indkøbe danske produkter, når de er taget hjem fra besøget i Danmark.
 

Hvad kan det nye besøgscenter?

Ambitionen med det nye tiltag er at etablere et så unikt besøgscenter, at det også er med til at brande Danmark og tiltrække endnu flere udenlandske delegationer. Det skal, sammen med den mere kraftfulde formidling, lede til en vækst i den fremtidige eksport på sundheds- og velfærdsområdet samt nye samarbejder.

”Med et besøgscenter kan vi give endnu stærkere inspiration og motivation til de cirka 100 årlige delegationer med top-beslutningstagere. Et tal som forhåbentlig også kan øges. Et nationalt besøgscenter vil medvirke til at skabe øget efterspørgsel efter danske produkter og løsninger og dermed lede til øget eksport fra danske virksomheder,” siger Hans Erik Henriksen, der er direktør for Healthcare DENMARK.

Det nye besøgscenter skal skabe en effektfuld og præcis formidling af de styrkepositioner og løsninger, som er relevante for den enkelte delegation. Samtidig gør besøgscentret det muligt, på en bedre måde end i dag, direkte at inddrage virksomheders produkter og løsninger i forbindelse med delegationsbesøg.
 

Besøgscenteret er en del af noget større

Det nationale besøgscenter placeres ved det nye Odense Universitetshospital, Syddansk Universitetet og Forskerparken, og får derudover et satellitkontor i Industriens Hus i København.

Valget af Oden begrundes med den stærke klyngeeffekt, som området kan tilbyde, der bl.a. inkluderer Syddansk Universitet, UC Lillebælt, forskerparken og robotklyngen RoboCluster.

Industriens Fond har bevilliget 17,5 mio. kroner til etableringen af det nye besøgscenter, der er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller i et moderne og skandinavisk udtryk. Forventningen er, at centret vil stå klar til at modtage de første delegationer i 2020.

PROJEKTET

Her på Industriens Fonds hjemmeside kan der læses om projektet Besøgscenter for sundhed og velfærd 

SPØRGSMÅL

Spørgsmål angående Industriens Fonds arbejde med verdensmålene, kan stilles til fondens sekretariat,

Projektansvarlig Industriens Fond:

Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk