Om Industriens Fond

Industriens Fond er en privat uafhængig fond, som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projekter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne.

Industriens Fonds mission er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter til gavn for dansk erhvervslivs, og især dansk industris konkurrenceevne.

Industriens Fond tager i sit arbejde med projekterne afsæt i Fondens mission og strategi. Centralt i strategien står de forhold, som direkte eller indirekte styrker virksomheders udgangspunkt for at skabe arbejdspladser og værditilvækst i Danmark. Industriens Fond støtter og udvikler initiativer og projekter inden for fire overordnede områder:

  • Viden
  • Kompetencer
  • Iværksætteri & Innovation
  • Globalisering & Åbenhed

Industriens Fond støtter således viden, udvikling og nytænkning gennem innovative projekter, der kan fremme konkurrenceevnen i dansk industri. Ved uddeling prioriteres der ikke mellem de fire fokusområder.

Der lægges vægt på, at projekternes viden og resultater kan benyttes af udenforstående og samtidigt skal Fondens midler være med til at udvikle og inspirere til samarbejde på tværs af forskning og industri.
 

transparens

Industriens Fond prioriterer åbenhed overfor omverdenen. Det gælder også i forhold til Fondens egne økonomiske resultater, strategi for placering af formuen, samt styring og effekt af de projekter, som Fonden støtter. Alle sådanne oplysninger er tilgængelige på Fondens hjemmeside.

Industriens Fond udvikler egne strategiske initiativer og støtter ansøgerdrevne projekter, der bidrager til en overordnet styrkelse af konkurrenceevnen i dansk industri og erhvervsliv. Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og stiller således al den viden og erfaring, som Fonden og dens netværk selv har opsamlet, til rådighed for alle.

Industriens Fond er registreret som en erhvervsdrivende fond og aflægger årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Fonden har en egenkapital på omkring 4 mia. kroner, som administreres af bestyrelsen i samarbejde med ledelsen og i overensstemmelse med Fondens mission. Således hviler der et betydeligt samfundsmæssigt ansvar på Fondens virke, hvor forskellige interessenter i dansk erhvervsliv gennem Fondens resultater kan få adgang til ny viden om konkurrenceevneparametre såsom produktionsmetoder eller ledelsesværktøjer, som vil styrke dem i den globale konkurrence.