Åbent Entreprenørskab

Projektet vil øge teknologioverførelsen fra danske universiteter til erhvervslivet. Fire universiteter udgør stammen i projektet.

I Danmark er der et stort uudnyttet potentiale, når man ser på den høje kvalitet af viden, der bliver produceret på de danske universiteter sammenholdt med niveauet for videns- og teknologioverførsel til danske virksomheder. Der er derfor i højere grad behov for at integrere iværksættere og intraprenører i universitetsmiljøerne, så der bliver skabt åbne miljøer, hvor der kan udveksles erfaringer og viden. 
 
 

METODE

Åbent Entreprenørskab vil derfor oprette små, decentrale entreprenørenheder – business units – på fire danske universiteter, hvor erfarne iværksættere og intraprenører fra eksisterende virksomheder gennem opbygning af relationer med forskere og innovationsprofessionelle på universiteterne kan omsætte teknologisk forskning til kommerciel værdiskabelse og konkurrenceevne. Disse units skal bestå af cirka 100 erfarne iværksættere og 20 intraprenører fra etablerede virksomheder, og skal supplere det allerede eksisterende innovationssystem. 
 
Projektet består af flere faser, der indeholder en række forskellige aktiviteter, som bygger på en samlet indsats af virkemidler, der har en veldokumenteret effekt på den hastighed og udnyttelsesgrad, hvormed forskningsresultater omsættes til viden: 
 
 • Entrepreneurs-in-residence: 
  Erfarne iværksættere og investorer får kontorplads og mulighed for at indgå i forskningsmiljøet. 
 • Intrapreneurs-in-residence:  
  Forretningsudviklere fra etablerede virksomheder bliver placeret i forskningsmiljøer, der matcher virksomhedens innovationsbehov.
 • Reasearchers-in-residence: 
  Universitetsforskere udstationeres i virksomheder for at opbygge grobund for langvarige samarbejder.
 • Særlige opstartsforløb:
  Forskergrupper med opstartsidéer får tilknyttet eksterne iværksættere med henblik på udvikling af nye virksomheder.
 • Industriforløb:
  Mindre eller mellemstore virksomheder stiller en udfordring, som forskere, studerende og industriarbejdere skal samarbejde om at løse. Her vil der være fokus på at give virksomheden personlige relationer ind i universitets- og iværksætterverdenen.
 • Bootcamps:
  Forskere og entreprenører skærper og udvikler ideer til og fra nystartede virksomheder og spinouts.
   

MÅLSÆTNINGER

De primære effekter af projektet i form at øget teknologioverførsel fra danske universiteter skal måles i form af antallet af spin-out virksomheder og virksomhedsopkøb. Projektet vil registrere følgende fastsatte effektmål for den indledende fase af projektet: 
 
 • En øget kommercialisering af forskningsresultater målt som antallet af spin-outs inden for de udvalgte forskningsfelter.
 • En øget innovationskraft for større danske virksomheder målt som opkøb eller corporate venture finansiering af opstartsvirksomheder.
 • En øget vidensoverførsel til danske virksomheder.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Åbent Entreprenørskab

Projektejere: 
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet

Tid: 
2017-2021

Støttet med: 
35,0 mio. kroner

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, IT-universitet. Besøg de forskellige partneres hjemmesider her:
 

Midtvejsevaluering

Projektets toårige pilotfase evalueres i nedenstående rapport, som bl.a. fremsviser en påvist prototype for etablering af økosystemer.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jes Broeng
Professor
Telefon: 24 25 38 35
Mail: jesbo@fotonik.dtu.dk

Kontakt:
Helle Nielsen-Elgaard
Head of Innovation
Open Entreprenørskab
helnie@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk