Åbent Entreprenørskab

Projektet vil udvikle et verdensførende community for kommercialisering af universitetsforskning ved at øge teknologioverførelsen fra danske universiteter til erhvervslivet.

Der er stor i potentiale i Danmark for at styrke samarbejdet mellem danske universiteter og erhvervslivet om udviklingen af nye opfindelser og iværksættervirksomheder. Erhvervslivet oplever en ubalance mellem den høje kvalitet af viden, der bliver produceret på de danske universiteter og niveauet for videns- og teknologioverførsel til danske virksomheder. Derfor er der behov for at integrere iværksættere og entreprenører i universitetsmiljøerne, så der bliver skabt åbne miljøer, hvor der kan udveksles erfaringer og viden.

Åbent Entreprenørskab har til formål at oprette små, decentrale entreprenørenheder – business units – på danske universiteter, hvor erfarne iværksættere og entreprenører fra eksisterende virksomheder kan omsætte teknologisk forskning til kommerciel værdiskabelse og konkurrenceevne. Det skal ske gennem opbygning af relationer med forskere og innovationsprofessionelle på universiteterne.

Projektet består af flere faser, der indeholder en række forskellige aktiviteter, som bygger på en samlet indsats af virkemidler, der har en veldokumenteret effekt på den hastighed og udnyttelsesgrad, hvormed forskningsresultater omsættes til viden:

Ved Entrepreneurs-in-residence får erfarne iværksættere og investorer kontorplads og mulighed for at indgå i forskningsmiljøet. Intrapreneurs-in-residence placerer forretningsudviklere fra etablerede virksomheder i forskningsmiljøer, der matcher virksomhedens innovationsbehov. I Reasearchers-in-residence udstationeres universitetsforskere i virksomheder for at opbygge grobund for langvarige samarbejder. Og i Særlige opstartsforløb får forskergrupper med opstartsidéer tilknyttet eksterne iværksættere med henblik på udvikling af nye virksomheder. Ved Industriforløb samarbejder forskere, studerende og industriarbejdere om at løse en udfordring hos SMVer. Her vil der være fokus på at opbygge virksomhedernes personlige relationer til universitets- og iværksætterverdenen. Afslutningsvist giver Bootcamps forskere og entreprenører mulighed for at skærpe og udvikler ideer til og fra nystartede virksomheder og spinouts.

Siden projektstarten i 2017 har Åbent Entreprenørskab opbygget et solidt økosystem af forskningsbaseret viden og tech startups. I de kommende år vil projektet fokusere på at øge antallet af innovative startups og yderligere styrke økosystemet ved at involvere flere universiteter og integrere Åbent Entreprenørskab i deres lokale infrastruktur. En videreudvikling Åbent Entreprenørskabs centrale hub skal derudover sikre solide og bæredygtige rammer for det tværgående samarbejde. 

Projektet skal på sigt føre til en øget innovationskraft for større danske virksomheder målt som opkøb eller corporate venture finansiering af opstartsvirksomheder.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Åbent Entreprenørskab

Projektejere: 
Danmarks Tekniske Universitet

Tid: 
2017-2023

Støttet med: 
48 mio. kroner

Hjemmeside:
www.open-entrepreneurship.com

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af DTU i et tæt samarbejde med seks andre universiteter:
 

FLERE ÅR FREM

ÅE blev startet op af Industriens Fond og DTU i 2017 som et pilotforløb.

Grundet de gode erfaringer og den store interesse for forløbet, valgte Fonden at forlænge samarbejdet med DTU i 2019-2021, og igen i 2021-2023 til en skaleringsfase med en merbevilling på 13 mio.

DTU har i alt modtaget 48 mio. kr. fra Industriens Fond.

Midtvejsevaluering

Projektets toårige pilotfase evalueres i nedenstående rapport, som bl.a. fremsviser en påvist prototype for etablering af økosystemer.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jes Broeng
Professor
24 25 38 35
jesbo@dtu.dk

Kontakt:
Helle Nielsen-Elgaard
Head of Innovation
Open Entreprenørskab
helnie@dtu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
33 37 62 09
mm@industriensfond.dk