Persondatapolitik

Industriens Fond indsamler og behandler de personoplysninger, der gives i forbindelse med udfyldelse og indsendelse det elektroniske ansøgningsskema på hjemmesiden - eller ved temaindkaldelser via mail - samt eventuelle fremtidige personoplysninger og dokumenter, som fremsendes til Fonden i forbindelse med ansøgningen.

Fonden indsamler endvidere personoplysninger ved tilmelding til Fondens nyhedsbrev eller et af Fondens arrangementer.

Personoplysningerne, som Fonden indsamler, er almindelige personoplysninger som navn, titel og kontaktoplysninger. Fonden har ikke brug for personfølsomme oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte. Som ansøger anmodes du derfor om ikke at afgive personfølsomme data. Såfremt Fonden alligevel skulle modtage personfølsomme data, vil disse ikke blive behandlet og vil blive slettet.

Fonden foretager en elektronisk registrering af oplysningerne og bruger dem i behandlingen af ansøgningen og beslutning om tilsagn eller afslag om støtte til det ansøgte formål, samt til offentliggørelse af eventuelle bevillinger. Fonden offentliggør ikke oplysninger om modtagere af afslag.

Ud over offentliggørelse af bevillinger, kan de indsendte oplysninger indgå i overordnede statistiske sammenhænge og blive offentliggjort på Fondens hjemmeside, i årsrapporter eller i andre formidlingssammenhænge.

Hvor det er påkrævet efter gældende lovgivning, videregiver Fonden oplysningerne til offentlige myndigheder.

Derudover kan Fonden videregive personoplysningerne til leverandører og samarbejdspartnere, som udfører tjenester for Fonden, såfremt det er nødvendigt for, at disse partnere og samarbejdspartnere kan udføre deres opgaver i forhold til Fonden. Det kan for eksempel dreje sig om rådgivere, IT-leverandører, bankforbindelser, revisorer og advokater. Disse tredjeparter anvender personoplysningerne alene på vegne af og efter instruks fra Fonden og må derfor ikke bruge oplysningerne til egne formål.

Fonden opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Når personoplysningerne ikke længere kræver behandling i forhold til formålet, bliver de slettet eller anonymiseret, således at en fysisk person ikke længere kan identificeres ved brug af disse oplysninger.

Hvis du ønsker at få indsigt i eller berigtiget de personoplysninger, som Fonden har registeret om dig, eller du ønsker at få slettet oplysninger i personhenførbar form, kan du kontakte Fonden på denne e-mailadresse: info@industriensfond.dk.