Project Half Double

Ny metode til projektarbejde i virksomheder skal halvere projektforløbets varighed og fordoble den effekt der kommer ud af det enkelte projekt.

Formålet med Project Half Double er at forbedre projektarbejdsformen i virksomheder, på samme måde som Lean har forbedret virksomhedernes daglige drift. En stor del af en virksomheds samlede tidsforbrug kan henføres til ”arbejdet med projekter”. Det gælder både inden for IT, produktudvikling, produktionen og i andre dele af virksomheden. Det tidsforbrug kan reduceres. Ydermere er det bemærkelsesværdigt at alt for få projektarbejder, i dag kan betegnes som succesfulde, når der vurderes på de opstillede mål.

Både tidsforbrug, effekt og succesrate skal Project Half Double ændre på. Det skal ske ved at udvikle en radikalt ny metode til bedre projektarbejde. Metoden skal føre til, at virksomheder oplever hurtigere gennemløb og større effekt i deres projektarbejde. Følgende afgørende paradigmeskift vil være helt centrale:

 • Topledelsens rolle skal være markant anderledes – fra formalisme til aktiv medspiller.
 • Et opgør med kontraktstyringsparadigmet – fra leverancefokus til effektfokus / fra transaktion til partnerskaber.
 • Projektledelse er en ledelsesdisciplin og ikke en planlægningsdisciplin – fra certificering som dominerende legitimering til ledelsestalent som primær faktor for bemanding af projektets vigtigste post.
   

metode

Project Half Double skal gennem forskning, dataindsamling, best practices, virksomhedscases og opsamling af læring, føre til tydeligt formulerede principper og metoder for projektarbejdsformen. På den måde udvikles en egentlig metode til forbedret projektarbejde.

Som led i projektet gennemføres flere forskellige aktivitetsspor. Gennem de enkelte spor vil projektet arbejde på at:

 • Udvikle den nye metode.
 • Konceptualisere og forskningsmæssigt forankre projektet, metoden og projektets viden hos Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.
 • Kvantificere og afprøve modellen i 20 virksomheder – først en indledende fase med 7 pilot-virksomheder og senere en anden fase med yderligere 13 danske industrivirksomheder.
 • Engagere danske projektledere, ”communities” og andre interesserede i projektet og metoden.
   

målsætning

Som projektnavnet antyder, så er ambitionen at halvere gennemløbstiden og fordoble effekten af de projekter som igangsættes og gennemføres i danske virksomheder. De opstillede succeskriterier for projektet er således:

 • Gennemløbstiden målt i kalendertid bliver reduceret med mellem 25 og 50 procent.
 • Øget projektoutput med mellem 50 og 100 procent.
 • 7 pilotprojekter fra 7 industrivirksomheder arbejder radikalt anderledes og kan dokumentere effekten af disse metoder ved afslutningen af projektets første fase.
 • Der er etableret et toneangivende dansk community inden for projektledelse med mere end 300 medlemmer ved afslutningen af projektets første fase.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Project Half Double

Projektejer:
Implement Consulting Group

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
13,8 mio. kroner

KONTAKT

Projektansvarlig:
Niels Ahrengot
Partner
Telefon: 23 38 00 03
Mail: na@implement.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk