Projektevaluering

I INDUSTRIENS FOND ER EVALERING EN INTERREGRET DEL AF ET PROJEKTFORLØB

Projektevaluering bidrager til at styrke fokus på at gøre en forskel og fremme læring under projektforløbet.

Et stærkt fokus på at opsamle læring i projektet fra projektets partnere er en forudsætning for, at man kan følge projektets udvikling. Kun derved kan man sikre, at projektet rettidigt tilpasses en omskiftelig virkelighed. For at evaluere et projekt, er det vigtigt, at der sker en løbende indsamling af data, og en løbende refleksion om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Kun ved at blive skarp på, hvad der skaber foranding, kan man formidle læring til en bredere målgruppe.

Evalueringsstrategi

Ved en bevilling skal alle projekter udarbejde en evalueringsstrategi. Her gør projektledelsen rede for, hvad det er for en forandring, projektet søger at skabe, og hvordan det evalueres, at projektets vision er realiseret.

For projekter med et budget over tre millioner, vil det typisk også være en betingelse, at der er tilknyttet en uvildig ekstern evaluator til projektteamet.

I forbindelse med udvikling af projektdesign og evalueringsstrategi vil det være en fordel, at projektpartnerne kan gøre rede for, hvad det er for en forandring, projektet skaber. Som en hjælp til projektledelsen har Fondens sekretariat udarbejdet en række hjælpedokumenter, så projektledelsen kan få struktureret arbejdsprocessen med at få styr på projektets forandringsteori og hvilke overvejelser man kan gøre sig, når man planlægger evaluering. 

Evalueringspakker

Det er ikke alle projekter, der har samme behov for evalueringsbistand. Nogle ved meget selv. Andre har allerede et godt samarbejde med konsulenter. Valg er evalueringsmetode og samarbejdspartnere vil afhænge af hvad der giver mest mening i den konkrete kontekst. Projektejer skal selv udvælge evaluatoren, og det vil altid være projektledelsen, der over for Industriens Fond, vil være ansvarlig for evalueringsprocessen.

Igennem årene har Industriens Fond erfaret, at der grundlæggende er tre typer af evalueringsforløb:
 

Evalueringscoach

Projektteamet får i forbindelse med projektopstart hjælp af en professionel evaluator til at tænke evaluering godt igennem. Evalueringscoachen hjælper med at udarbejde en evalueringsstrategi, og med at få organiseret projektet, så projektteamet selv kan føre evalueringsplanen ud i livet.

Evalueringscoachen er oftest relevant for mindre projekter, der ikke er alt for komplekse. Evalueringscoach anbefales til projekter, der har fået en bevilling mellem én til tre mio. kr., og hvor projektteamet har erfaring med evaluering og er vant til at arbejde læringsorienteret.
 

Understøttet Evaluering

En Understøttet Evaluering indebærer, at projektteamet får tilknyttet en professionel evaluator udefra, hvorfra der kan hentes hjælp til evaluering undervejs i projektet. Den professionelle evaluator følger løbende projektet og er tilgængelig for dialog om udviklingen og evalueringen og kan hjælpe med evalueringsopgaver efter behov og aftale. Denne hjælp kan f.eks. bestå af assistance til dataindsamling, gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse, analyse og tolkning af data, justeringer af evalueringsdesign eller set-up mv.

Ved Understøttet Evaluering er det projektteamet, der har ansvaret for at gennemføre evalueringen. Det at have en professionel evaluator udefra til løbende at hjælpe i projektets periferi kan erfaringsmæssigt skabe anledninger til refleksion, der i sig selv er produktive for projektet, og dets muligheder for succes.  

Understøttet Evaluering anbefales til projekter med bevillinger over tre mio. kr., hvor projektteamet har forudgående erfaringer med evaluering og er vant til at arbejde læringsorienteret.
 

Udviklingsevaluering

Med Udviklingsevaluering vil projektet få tilknyttet en professionel evaluator. Evaluatoren vil løbende undersøge aktiviteternes effekt, give feedback herom til projektledelsen og drøfte de justeringer, der eventuelt følger heraf. Evaluator vil sammen med det øvrige projektteam skabe en læringsramme og læringsunderstøttende kultur. I projektteamet har evaluator ansvaret for evalueringen og evalueringsprocessen.

Evalueringsaktiviteterne ved Udviklingsevaluering er i grove træk de samme som ved Understøttet Evaluering, men i større skala og med flere ressourcer til for eksempel dataindsamling og analyse. Udover evaluering vil evaluator også ofte deltage i udvalgte aktiviteter og indgå i en direkte og uformel dialog med deltagerne om motivation, forventninger og umiddelbare indtryk af projektet. Evaluatoren er en ven af projekt, der arbejder for, at projektet lykkes. Evaluator giver sparring og intervenerer aktivt, hvor det er velbegrundet gennem udfordrende og motiverende spørgsmål, facilitering af diskussioner, forslag til justeringer i projektplanen osv. Evaluator vil have ansvaret for at opsamle outcome og bidrager til at dokumentere og formidle projektets resultater.

Udviklingsevaluering vil være relevant, når projektet i særlig grad opererer i ukendt land eller usikkert farvand, er komplekst, eller hvor det vurderes, at projektet kunne få værdi af at få en erfaren og professionel evaluator at støtte sig til. Udviklingsevaluering anbefales til projekter med bevilling over 5 mio. kr. og til projekter, hvor projektteamet ikke er så erfarent indenfor evaluering eller med at arbejde læringsorienteret.

Valg af evaluator

Industriens Fond har samarbejder med evaluatorer, og kan henvise til disse efter behov.

guide til evaluering

Inspiration til planlægning og gennemførsel af projektevaluering.

Forandringsteori

Forandringsteori er værktøj til planlægning, styring og evaluering af projekter.

projektguide

Guide til udarbejdelse af evalueringsstrategi og samarbejde med Industriens Fond.

Kontakt

Kontakt Brian Christensen for spørgsmål om Industriens Fonds arbejde med evaluering og impactprincipper.

Brian Christensen
Projektleder
33 37 62 05
bc@industriensfond.dk