Regnskab og revision

Med udgangspunkt i nedenstående retningslinjer tager Fonden konkret stilling til praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling. Den gældende regnskabspraksis for et projekt, vil blive oplyst i bevillingsbrevet.

Som udgangspunkt vil det være som følger:

  • Ved bevillinger under 500.000 kroner aflægges almindeligt internt godkendt regnskab.
  • Ved bevillinger over 500.000 kroner aflægges regnskab påtegnet af uafhængig revisor jf. Fondens revisionsinstruks. Instruksen og dens bilag kan downloades i boksen til højre.
  • Ved bevillinger mellem 500.000 og 2.000.000 kroner til institutioner, som kontrolleres af Rigsrevisionen, tager Fonden konkret stilling til, om revisionen kan foretages af den interne revisor.
  • Ved bevillinger over 10.000.000 kroner aflægges desuden årligt revisorpåtegnet regnskab.

Revisionsinstruks

Dokumenterne nedenfor benyttes til større projekters regnskabsaflæggelse.