REKON

Projektet vil udvikle en metode og værktøj til at gøre danske virksomheder rekonfigurerbare og sikre dem bedre muligheder for hurtigere omstilling af deres produktion gennem modulære løsninger.

Det globale marked har ændret de seneste år, og udvikler sig i stigende grad hen mod et marked for ”instant gratification”, hvor tidshorisonten fra efterspørgsel til levering mindskes. Det giver en konkurrencefordel for de virksomheder, som formår at optimere produktionen. Erfaringer viser at virksomheder, som etablerer en rekonfigurerbar produktion, kan reducere kapacitetsomkostninger med op til 50 pct.

REKON har til formål at gøre det nemmere for danske virksomheder at udvikle deres produktionsapparat til at være omstillingsparat i forhold til usikkerhed på markeder, kunders efterspørgsel og kortere produktlivscyklusser. Projektet vil udvikle en metode og et sæt værktøj, som skal hjælpe virksomhederne reducere time-to-market, udstyrsinvesteringer, udviklingstid og omkostninger samt øge genbrug og udnyttelsesgrad. Ny viden om løsninger kan hjælpe til at reducere virksomhedernes produktlivscyklusser, sikre stigende varians i produkter, og fleksibilitet i virksomheders kapacitet.

Projektet bygger videre på forskningsresultater fra MADE projekter om modulariseret produktion, og vil bruge best practice fra virksomheder, der har erfaring med udvikling af produktionsarkitekturer til at skabe et anvendeligt metodeapparat til udvikling af rekonfigurerbar og modulær produktion.

Projektet udføres af Aalborg Universitet (AAU) i partnerskab med Teknologisk Institut (TI), Syddansk Universitet (SDU), Jönköping University (JU), The Intelligent Manufacturing Systems (IMS), Nordic Executive Modularisation Network (NEM) og en række pilotvirksomheder.
 

METODE

Projektet består af to hovedaktiviteter:

  • Fase 1. Udvikling af metode til etablering af rekonfigurerbar og platforms-baseret produktion:
    Metode og værktøj til udvikling af rekonfigurerbar produktion i virksomheder tilrettelægges. Syv virksomheder indgår i pilotforløb, som skal danne forskningsgrundlag for udviklingen af metode og cases for øvrige virksomheder. Booklets og videoer produceres som læringsmateriale til masterclasses for nye virksomheder i fase 2.
     
  • Fase 2. Formidling og forankring af metode til udvikling
    På baggrund af indsamlet viden og erfaring fra fase 1. etableres tre parallelle forankringsforløb af seks  måneders varighed, hvor den nye produktionsudviklingsmetode og tilhørende værktøjskasse forankres hos i alt 30 virksomheder. De 30 virksomheder vil derudover hver deltage i vejledersupporterede virksomhedsprojekter med udgangspunkt i egen produktion for at forankre metoden. En afsluttende konference skal udbrede den tilvejebragte viden hos flere danske produktionsvirksomheder.
     

EFFEKT

Projektet har til hensigt at gøre virksomheder i stand til at udvikle platformbaserede og rekonfigurerbare produktionssystemer, så de mere effektiv kan omstille produktion efter behov, og høste gevinsterne ved hurtigere at introducere nye produkter. Metoden skal hjælpe virksomheder med at reducere produktionstid og omkostninger og derved give dem en øget konkurrencefordel. Deltagende virksomheder forventes at kunne reducere udstyrsinvesteringer med 40 procent og nedbringe kapacitetsomkostninger med 50 procent.

PROJEKTET

Projektnavn:
REKON - Udvikling af Rekonfigurerbar Produktion

Projektejer:
Aalborg Universitet

Tid:
2019-2022

Støttet med:
8,18 mio. krone

KONTAKT

Kontaktperson

Projektejer
Kjeld Pedersen,
Institutleder
Telefon: 9940 9220
Mail: kp@mp.aau.dk

Kontaktperson
Thomas Ditlev Brunø
Lektor
Telefon: 3054 1191
Mail: tdp@mp.aau.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk