Robotdrevet Produktionslaboratorium

Industriens Fond støtter etableringen af et robotdrevet produktionslaboratorium, som vil gøre det muligt at foretage arkitektoniske eksperimenter i fuld størrelse.

Industriens Fond støtter opførelsen af et robotdrevet produktionslaboratorium på Arkitektskolen Aarhus.

Produktionslaboratoriet vil gøre at der kan foretages arkitektoniske eksperimenter i fuld størrelse. Det vil betyde at den forskning og det udviklingsarbejde, som foregår på skolen vil bl.a. kunne pege på nye praktiske muligheder for at sænke omkostningerne og øge effektiviteten for danske virksomheder, som beskæftiger sig med byggeindustriel produktion.

Som en del af laboratoriet vil disse aktiviter indgå:

  • Tre tværfaglige forskningsprojekter, der resulterer i minimum tre byggeteknologiske fremstillinsmetoder relevant for byggeindustrien
  • Udvikling af uddannelsesforløb på kandidatniveau og efteruddannelse for arkitekter
  • Formidlingsaktiviteter til virksomheder af teknologier og metoder gennem workshop, konferencer, seminarer m.v.
  • Rådgivningsaktiviteter til virksomheder i byggebranchen.

 

Resultater

Læs afslutningsrapporten her

Om projektet

Projektnavn:
Robotdrevet Produktionslaboratorium

Projektejer:
Århus Arkitektskole

Tid:
2012 - 2014

Støttet med:
500.000 kr.

Kontakt:

Projektansvarlig:
Forskningschef Claus Pedersen
E: claus.peder.pedersen@aarch.dk
M: 89 36 02 37