Servitize.DK

Projektet skal løfte konkurrenceevnen, vækst og værdiskabelsen blandt danske industrielle virksomheder gennem en øget udbredelse af produkt-service forretningskoncepter.

Med indtoget af nye teknologier og kundeforhold findes der, for danske fremstillingsvirksomheder, et stort kommercielt potentiale i at udvikle, konceptualisere og sælge services. Servitization er en metode til at gøre det og den skal udbredes yderligere til dansk erhvervsliv gennem nærværende projekt.

Projektet er en fortsættelse og udvidelse af forskningsaktiviteter fra projektet Driving Competitiveness Through Servitization, og har til formål at løfte konkurrenceevnen, vækst og værdiskabelsen blandt danske industrielle virksomheder gennem en øget udbredelse af produkt-service forretningskoncepter. I forhold til de tidligere servitization-aktiviteter som Industriens Fond har iværksat, så vil det nye initiativ – Servitize.DK – prioritere at operationalisere den eksisterende viden i konkrete virksomhedsforløb.

Projektet er et ambitiøst initiativ, der kobler 1) et større antal virksomhedsnære udviklingsforløb, 2) den eksisterende såvel som nye forskning i servitization samt 3) videnudveksling sammen i ét samlet program.

Den primære målgruppe er mindre og mellemstore industrielle virksomheder med mellem 20 – 250 ansatte. Projektet samler en bred kreds af aktører og udføres i praksis af FORCE Technology i samarbejde med Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Copenhagen Business School og Alexandra Instituttet.
 

METODE

Projektet er en samlet indsats bestående af tre hovedaktiviteter, der på hver sin måde understøtter projektets samlede ambition om at bistå erhvervslivet med brugen af servitization:

Servitize.DK Forum er programmets netværks-, formidlings-, og videndelings- og matchmaking-platform, som samler alt materiale ét sted. Formålet med Servitize.DK Forum er at udbrede viden om servitization bredt blandt danske fremstillingsvirksomheder, samt at sætte begrebet stærkere på dagsordenen hos beslutningstagere og erhvervsorganisationer.

Servitize.DK Transform er det centrale instrument i programmet. Transform består af gennemførelsen af 120 skræddersyede, faciliterede caseforløb med afsæt i virksomheders konkrete behov, udfordringer og potentialer i implementeringen af produkt-service forretningsmodeller.

Servitize.DK Research vil understøtte fortsatte forskningsbehov på området i tæt samspil med de virksomhedsnære aktiviteter og under inddragelse af virksomhedscases i forskningen. Dertil suppleres der med workshops, konferencer, foredrag og onlinemateriale for at tilvejebringe den nyeste viden på området.
 

EFFEKT

Projektet har til hensigt at bibringe en markant værdiskabelse for de deltagende virksomheder. Værdiskabelsen skal være ”additionel”, det vil sige set i forhold til en situation, hvor de ikke havde deltaget i aktiviteterne. Derudover er hensigten, at udbredelsen af servitization-forretningsmodeller samlet set kan løfte virksomhedernes evne til at bidrage til indfrielsen af SDG-målene.

Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

  • Min. 80 % af de virksomheder der gennemfører Servitize.DK Transform, har udviklet en strategi for serviceforretningen, og skabt en forankring i organisationen blandt nøglemedarbejdere i virksomheden.
  • Skaleringen af serviceforretningen er forankret i en forretningsmodel, som vil medføre en øget vækst i omsætningen på mellem 10 % og 25 % i de kommende 2-3 år, efter at Servitize.DK Transform er gennemført.
  • Min 70 % af de virksomheder som gennemfører Servitize.DK Transform vil efter forløbet blive videreført til en ekstern videnspartner (eksempelvis en IoT-leverandør, leverandør af ERP-systemer eller sensor-leverandør).
  • Servitize.DK Forum bidrager til, at op mod 75 % af de danske SMV-fremstillingsvirksomheder i målgruppen vurderer, at services bliver en stadig vigtigere del af forretningen de næste 2-3 år.

PROJEKTET

Projektnavn:
Servitize.DK

Projektejer:
FORCE Technology

Tid:
2019-2022

Støttet med:
29,05 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

Projektpartnere

Projektet udføres af FORCE Technology i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

Projekter om Servitization

Servitization.DK og Driving Competitiveness bygger videre på et pilotprojekt fra 2014.
Læs mere om Fondens tidligere projekter, som ligger til grund for det nærværende initiativ.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Hanne Christensen
CEO
FORCE

Kontaktperson:
Henrik Blach
Innovationsrådgiver
FORCE
Telefon 43 25 05 10
Mail: hrb@force.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
​Mail: azk@industriensfond.dk