SpionageTesten opdateres

05.09.2018

SpionageTesten er et online test- og rådgivningsværktøj, som hjælper mindre danske virksomheder med at beskytte sig mod industrispionage. Tal viser, at virksomhederne scorer lavt i graden af præventiv beskyttelse og parathed.

Cyberkriminalitet og industrispionage er en stigende trussel mod Danmark, og danske virksomheder er ikke alle lige godt forberedte. Tal fra SpionageTesten viser blandt andet at 50 % af virksomhederne ikke har afdækket, hvad der er kritisk information for dem – altså, hvad de skal beskytte mod spionage og at godt 60 % ikke har forholdt sig til industrispionage i forbindelse med rejser til udlandet.

Ydermere arbejder 50 % af virksomhederne ikke proaktivt med at skabe opmærksomhed om trusler internt i virksomheden.
 

Ny version af SpionageTesten

En opdateret version af SpionageTesten er nu lanceret. Gennem testen kan danske virksomheder få konkret vejledning om sikkerhed, cyberkriminalitet og spionage – samt få kortlagt deres eget beredskab eller mangel på samme.

Siden projektet blev sat i søen tilbage i 2015 med en donation fra Industriens Fond på godt 2 mio. kroner, er udfordringerne med industrispionage og cyberkriminalitet kun blevet større og mere varierede. Derfor er testen blevet opdateret, og bliver nu igen stillet til rådighed for dansk erhvervsliv. Testen stiller nogle vigtige spørgsmål og kan være med til at bringe emnet højere op på agendaen hos mindre og mellemstore virksomheder.

De senere år er særligt tre angrebsmodus indenfor cyberspionage og -kriminalitet imod de små og mellemstore industrivirksomheder blevet mere udbredt: 

 • CEO-fraud:
  Kriminelle aktører narrer ved hjælp af Social Engineering medarbejdere i virksomheder til at overføre penge eller uforvarende give adgang til systemer i den tro, at de agerer på en ordre fra ledelsen.
 • Credential theft:
  Kriminelle stjæler en ansats legitimationsoplysninger.
 • Ransomware-angreb:
  Kriminelle skaber sig adgang til virksomhedens data og gør disse utilgængelige for virksomheden og forlanger derefter løsepenge for data, ligesom det giver angriberen mulighed for at læggende ”sovende” agenter ind i virksomhedernes systemer med henblik på senere angrebsmuligheder.
   

Hvad er SpionageTesten? 

SpionageTesten er et online test- og rådgivningsværktøj, som ligger frit tilgængelig på internettet. Testen består af 75-100 spørgsmål, der danner baggrund for en trusselsvurdering og giver et overblik over den pågældende virksomheds nuværende sikkerhedsniveau. Testværktøjet giver konkrete råd og anbefalinger til, hvordan virksomheder sikrer sig bedre. Råd og anbefalinger kan være alt fra at ændre den fysiske indretning til sikring af it-systemer og en forbedring af sikkerhedskulturen i personalegruppen. Selve værktøjet kan besøges her:

PROJEKTET

SpionageTesten udspringer af et samarbejde mellem CERTA Intelligence & Security og Industriens Fond. Læs mere om projektet her.

VIDEO

Se en kort film om SpionageTesten og testens formål. Filmen kan ses nedenfor.

TAG TESTEN

Hele SpionageTesten er gratis at tage og kan tilgås via linket nedenfor.

MERE INFO

Ønskes yderligere information, så kan Fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk