Stor interesse for iværksætteri og innovation på erhvervsskolerne

07.05.2014

Fremtidens arbejdspladser skal skabes i de nye innovative virksomheder, som nutidens unge etablerer.

Industriens Fond har inviteret erhvervsskolerne til at dele erfaringer med de gode eksempler på, hvordan skolerne arbejder med at lære eleverne at tænke innovation og nye virksomheder.

”Fremtidens arbejdspladser skal skabes i de nye innovative virksomheder som nutidens unge etablerer. Derfor er det helt afgørende, at unge i erhvervsuddannelserne får øjnene op for, at der ligger en attraktiv karrierevej i at udtænke nye innovative løsninger på samfundets udfordringer og omsætte disse løsninger til nye virksomheder eller til udvikling i eksisterende virksomheder. Det sætter store krav til skolernes ledelse, til underviserne, til virksomhederne og ikke mindst til eleverne at skabe nogle rammer, så det bliver opfattet som en god ting at udfordre de gængse måder at gøre tingene på. Samtidig skal de unge have kompetencer til at føre nye ideer fra ide til produkt”, siger Mads Lebech, Industriens Fonds adm. dir.

Dialogen med erhvervsskolerne har resulteret i udarbejdelsen af en case-samling, hvor en lang række gode eksempler på initiativer til at fremme iværksættertænkning i EUD-systemet og er beskrevet her.  Der kan 394.71 KB)

”Dialogen med erhvervsskolerne har vist, at nogle erhvervsskoler er rigtig langt fremme. Det viser også, at mange kan flytte sig meget ved at lære af de bedste. Jeg håber, at vi med case-samlingen har givet et første skub i retning af, at det bliver mere almindeligt blandt skoler at dele viden og erfaringer om, hvad det virker”, siger Mads Lebech.

I materialesamlingen findes der eksempler aktiviteter indenfor:

  • Samarbejde med virksomheder
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • Innovationslinjer
  • Innvoationskonkurrencer
  • Inkubatormiljøer
  • Kompetenceudvikling
  • Videndeling

Kontakt

Udviklingschef Charlotte Kjeldsen Krarup
E: ckk@industriensfond.dk
M: +45 70 20 92 08

Link til projektbeskrivelse