Strategi

Industriens Fond udvikler og støtter innovative projekter, der bidrager til at skabe replikerbar viden, der kan gavne dansk konkurrenceevne.

Industriens Fonds strategi tager afsæt i Fondens mission: at støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter, som kan styrke dansk erhvervslivs, især dansk industris, konkurrenceevne.

Centralt i strategien står de forhold, som styrker virksomhedernes udgangspunkt for at konkurrere globalt og skabe arbejdspladser og værditilvækst i Danmark. Industriens Fonds bestyrelse har valgt at fokusere Fondens indsats indenfor fire vækstdrivere:

 • Globalisering og Åbenhed
  Industriens Fond støtter og udvikler projekter med fokus på at øge virksomhedernes mulighed for at udnytte det vækstpotentiale og imødegå de udfordringer, der ligger i globaliseringen, nationalt som internationalt.
   
 • Viden
  Industriens Fond udvikler og støtter projekter, hvis sigte er at bibringe virksomheder viden og redskaber, som kan bidrage til at styrke virksomheders konkurrenceevne og værditilvækst.
   
 • Kompetencer
  Industriens Fond udvikler og støtter projekter, der kan bidrage til at sikre, at virksomheder fremadrettet har adgang til arbejdskraft med relevant uddannelsesbaggrund, herunder at de er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde de relevante medarbejdere.
   
 • Iværksætteri og Innovation
  Industriens Fond støtter og udvikler projekter, der øger lysten og evnen til at starte og realisere potentielt store vækstpotentialer i nye virksomheder. Evnen til at se nye muligheder og innovere i forhold til produkter og processer er ligeledes et område af stor betydning for dansk konkurrenceevne. 

Industriens Fond lægger i sine bevillinger desuden vægt på at:

 • Viden og resultater fra projekterne stilles frit til rådighed og dermed gøres tilgængeligt for andre end projektpartnerne
 • Projekterne er nyskabende
 • Den viden, der opnås gennem projekterne også er levedygtig og anvendelig efter et projekts afslutning

Industriens Fonds strategi kan læses i sin fulde længde via linket nedenfor. Strategien er principiel. Det betyder, at det er Bestyrelsen der til enhver tid beslutter hvilke projekter Fonden skal involvere sig i. Strategien omtaler flere væsentlige elementer, heriblandt evalueringsmetode, governance, Fondens mission, samt en række fokusområder.

strategien

Læs Industriens Fonds strategi i sin fulde længde ved at benytte linket nedenfor.

filantropi

Fonden arbejder som engagerede filantroper og indgår ofte i dialog med ansøger om projektideen.