Strategi og Uddelingspolitik

Industriens Fond udvikler og støtter projekter og initiativer, der bidrager til at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fonds strategi og virke tager afsæt i Fondens mission: at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Konkurrenceevnebegrebet skal forstås bredt. Dog prioriterer Fonden projekter, der har størst mulig effekt på virksomhedernes værditilvækst til gavn for Danmark.

Industriens Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst ved at udvikle og støtte projekter med fokus på:

  • At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i den internationale økonomi
  • At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sikre virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse af ny viden
  • At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virksomhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne implementere nye teknologier
  • At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes kapacitet til at forny sig
  • At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virksomhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft

Fonden ser i forlængelse heraf FN’s 17 SDG mål som udtryk for nogle helt konkrete udfordringer, som verden i stigende grad vil efterspørge løsninger på.

Danmark og danske virksomheder er særligt godt positioneret til at levere disse løsninger, og Fonden vil derfor arbejde for at styrke konkurrenceevnen ved at understøtte, at danske virksomheder kan bruge verdensmålene som en innovationskraft og i relation hertil får kendskab til og konkret får udviklet forretningsmodeller, produkter, services og ydelser.

I Uddelingspolitikken italesættes de temaer, Fonden aktuelt er særlig optaget af samt Fondens overvejelser om formidling og effekt.

strategien og uddelingspolitik

Læs Industriens Fonds strategi og uddelingspolitik i deres fulde længde ved at benytte linkene nedenfor.

filantropi

Fonden arbejder som engagerede filantroper og indgår ofte i dialog med ansøger om projektidéen.