Techtopia FM

Projektet ville videreudvikle den populære teknologipodcast Techtopia, og gøre den til et live-transmitteret radioprogram på FM-båndet. Det skulle bidrage til formidlingen af teknologiens udvikling og fremtid til en bredere kreds med henblik på at øge interessen for ny teknologi og dermed på sigt også industriens konkurrenceevne.

Techtopia FM var et ugentligt radioprogram, der fokuserede på ny teknologi som drivkraft. Programmet ville behandle problematikker omkring fremtidens vækst, produktivitet og livskvalitet og havde til formål at øge formidlingen af ny viden til såvel det industrielle Danmark, som den brede befolkning.

Projektet ønskede at styrke gennemslagskraften fra søster-programmet Techtopia Pod, der fortsat er en igangværende pod-cast, med flere lyttere ved placeringen af programmet på Radio 4.

Målgruppen for programmet er et bredt udsnit af den danske befolkning og dækker geografisk hele landet.  Programmet opnåede op til 10.000 lyttere om ugen.

Projektet er nu afsluttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.

AKTIVITETER

Programmet ville i sin pilotfase sende 32-34 udgaver af Techtopia FM af 55 minutters varighed, og indeholdte en line up af forskellige gæster i studiet samt indeholde rapportager fra virkeligheden. 

Programmet tog afsæt i emner som blockchain, AI, Industry 4.0, robotteknologi, 3D-print, lifescience, biotek; de 17 verdensmål, dataetik, sociale medier og teknologi-kritik, selvkørende biler og mikromobilitet; start-ups og nye forretningsmodeller, kvantecomputere, VR og AR, hjerne-computer-interfaces, healthtech, foodtech, fintech, cybersikkerhed, rumteknologi og meget andet. Størstedelen af disse emner berøres i øvrigt også i mange af Fondens øvrige projekter.
 

EFFEKT

Projektet ønskede at bidrage til, at teknologi bliver drivkraften bag fremtidens vækst, og at den teknologiske viden kommer højere op på medieagenden i samfundet. Dertil bidrog synergien med søster-programmet Techtopia Pod. Hensigten var i sidste ende at bidrage til et større footprint på publikum og dertil en øget konkurrenceevne.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Techtopia FM

Projektejer:
IDA, Ingeniørforeningen

Tid:
2020

Støttet med:
150.000. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Ingeniørforeningen IDA med følgende partnere:

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Henrik Thamdrup
Teknologisk chef
Telefon: 3318 4848
Mail: ht@ida.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk