TEMA: Big Data

Mængden af digitale data stiger med eksplosiv kraft. Håndteringen af big data betragtes som en af de stærkeste megatrends i verden i dag. Virksomheders udfordring er at trække værdi ud af data. 

Det er Industriens Fonds erfaring, at ledelsen i mange virksomheder allerede arbejder med big data. Samtidig er rigtig mange fortsat søgende efter, hvordan der konkret skabes værdi ud af de store mængder af data.

Industriens Fond vil igangsætte projekter, der ved hjælp af det gode eksempel viser, hvordan virksomheder har haft succes med at analysere big data. Ved at konceptualisere den eksisterende viden fra erhvervslivet kan der udvikles modeller og værktøjer til gavn for det brede erhvervsliv. Det er ambitionen, at der med et fokus på virksomhedernes erfaringer kan ske en vidensoverførelse fra erhvervslivet. Den læring vil være vigtig, både for virksomheder og for organisationer og uddannelsesinstitutioner, der er optaget af at understøtte virksomhedernes teknologiske udvikling.

Hvis flere virksomheder udnytter de muligheder, digitaliseringen og de store mængder af tilgængelige data giver for forretningsudvikling og produktionsoptimering, styrkes industrien i Danmark. Virksomheder, som indsamler, analyserer og anvender data, er mere produktive end den gennemsnitlige virksomhed.

Potentialet for at drage strategisk nytte af big data er stort inden for flere områder af en virksomheds virke. Indsamling, bearbejdning og analyse af big data er relevant for virksomheden, eksempelvis inden for:

  • Produktudvikling
  • Produktionsprocessen
  • Markedsføring og salg
  • Brugerforståelse og indsigt i brugeradfærd

I forhold til alle disse områder kan relevante data udgøre et beslutningsgrundlag for ledelse og udvikling af en virksomhed.

Konkret kan projekter eksempelvis adressere:

Strategier
Modeller for hvordan big data indsamles, analyseres og bringes i anvendelse som et redskab til virksomhedsledelser i udviklingen af forretningsstrategier for virksomheden.

Ledelse
Erfaringer med hvad det kræver af organiseringen og ledelse at indsamle, analysere og trække værdi ud af store mængder af data.

Værdikæder
Erfaringer med hvilke typer af samarbejdsformer og netværk blandt virksomheder – eventuelt på tværs af industrier – som tager afsæt i nye datadrevne forretningsmodeller.

Resultatet af Fondens temaindkaldelse om big data vil være udvikling af konkrete koncepter, redskaber og metoder, der kan vise en vej for, hvordan danske virksomheder skaber værdi ud af big data. 

Uden for Fondens strategiske fokus er projekter, der har til formål at ændre offentligt bestemte rammebetingelser. For eksempel er der en række offentligt regulerede forhold, der har indflydelse på virksomheders anvendelse af data, herunder tilgængeligheden af offentlige data og regulering omkring sikkerhed.

 

Ansøgning og Formalia

Ansøgningsfrist for temaindkaldelsen var den 22. april 2015.

Der kunne søges om støtte til at udarbejde ansøgningen. Deadline for ansøgning om støtte var den 23. februar 2015.

Læs mere om ansøgningsprocessen og formalia via linket nedenfor:

ansøgning og formalia

Ansøgningsfrist på temaindkaldelse var den 22. april 2015.

Deadline for ansøgning om støtte til projektudvikling var den 23. februar 2015.

Læs mere om ansøgningsproces, frister og anden formalia her på siden:

kontakt

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Mail: ckk@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 04