Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer

Projektet sigter efter at styrke innovation og vækst i mindre og mellemstore danske virksomheder gennem direkte investeringer i udlandet, samt globale ejerskabsrelationer.

Formålet med projektet er at nedbryde barrierer for danske virksomheders muligheder for at indgå i globale alliancer via ejerskab af virksomheder i udlandet. Når mindre og mellemstore danske virksomheder investerer i udlandet – enten ved at etablere en filial i et andet land eller ved at købe en andel af en eksisterende udenlandsk virksomhed – kan ejerskabet give adgang til globale innovationsmiljøer, ny viden og fremsynede iværksætterkulturer inden for deres specifikke branche. Det kan øge virksomhedernes produktivitet og stimulere innovation.

Globale alliancer via udenlandske investeringer og ejerskabsrelationer kan således bidrage til at gøre mindre og mellemstore danske virksomheder teknologisk og markedsmæssigt ledende inden for deres branche eller nicheområde.

Projektet skal primært gavne danske globaliseringsparate virksomheder, herunder virksomheder der har en udenlandsk kundegruppe, der indgår i internationale leverandørkæder og er afhængige af let adgang til udenlandske innovationsmiljøer. Disse virksomheder kan få betydelig værdi af at investere i udlandet og indgå i globale ejerskabsrelationer.

Projektet søger at afdække faldgruber og dermed reducere risikoen for de små og mellemstore virksomheder, der overvejer at indgå i nye globale alliancer. Hermed nedbrydes nogle af barriererne for at investere i udlandet og få gavn af de muligheder, som globaliseringen tilbyder.

Projektet udføres af Copenhagen Economics i samarbejde med Aarhus Universitet.
 

METODE

Projektet består af fem hovedaktiviteter, heriblandt en analysefase, en kortlægning og en implementeringsfase:

 • 1. Karakteristik af globaliseringsparate MMV’er via udenlandske investeringer. 
  Projektet vil udarbejde en database, der kan bruges til at karakterisere de mindre og mellemstore danske virksomheder, der har investeret i udlandet og indgår i globale ejerskabsrelationer. 
 • 2. Vurdering af effekterne af udenlandske investeringer.
  I denne aktivitet vil projektet foretage en analyse af effekterne på de mindre og mellemstore danske virksomheder, der har investeret i udlandet og kvalificere analysens resultater ved hjælp af konkrete casestudier af virksomheder i forskellige brancher, der har foretaget investeringer i udlandet.
 • 3. Vurdering af potentialer for flere udenlandske investeringer.
  Projektet vil i denne aktivitet identificere gruppen af globaliseringsparate mindre og mellemstore danske virksomheder og vurdere antallet af potentielle nye investorer, samt vurdere potentialet ved at øge antallet af investeringer for de af virksomhederne, der allerede har erfaringer med at indgå globale ejerskabsrelationer. Dette gøres med henblik på at vurdere potentialet ved at nedbryde barriererne for at investere i udlandet på flere måder. 
 • 4. Kortlægning af barrierer for øgede udenlandske investeringer. 
  Under denne aktivitet vil projektet gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger de barrierer, som globaliseringsparate mindre og mellemstore danske virksomheder oplever i forbindelse med at investere i udlandet. 
 • 5. Implementering af initiativer der kan styrke de globale alliancer. 
  Projektet vil i denne aktivitet implementere initiativer, der kan styrke virksomhedernes globale alliancer igennem ejerskabsrelationer med virksomheder i udlandet. Det kan både være initiativer, der kan øge omfanget af udenlandske investeringer, og initiativer, der kan øge gevinsten ved den enkelte investering. Projektet vil endvidere afholde en række workshops, hvor forskellige grupper af virksomheder bringes sammen for at dele viden. 
   

EFFEKT 

Det er hensigten, at mindre og mellemstore danske virksomheder opnår en betydelig stigning i investeringer i udlandet og en øget gevinst ved disse investeringer – både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Projektet forventer at mindst 80% af deltagerne har fået tilegnet sig ny viden om at indgå globale alliancer. Derudover forventes det, at projektet på sigt kan være med til at reducere barriererne ved at investere i udlandet for mindre og mellemstore danske virksomheder.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer 

Projektejer:
Copenhagen Economics 

Tid:
2018-2019

Støttet med:
2,10 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet varetages af Copenhagen Economics og udføres i samarbejde med Aarhus Universitet. Læs mere om projektpartnerne nedenfor. 

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

LINKEDIN

På baggrund af temaindkaldelsen er oprettet en gruppe for emnet Globale Alliancer, hvor der fremadrettet informeres yderligere om initiativet og processen med at definere indsatser, aktiviteter og arbejdsområder.

Rapporter

Projektet har udviklet en analyse, casesamling og idékatelog er bidrager til en samlet forståelse af danske SMVers investeringer i udlandet. Læs dem forneden:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Eva Rytter Sørensen
Head of Trade and FDI
Telefon: 23 33 18 33
Mail: evr@copenhageneconomics.com 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk