Investeringer i udlandet skaber vækst

13.05.2019

En analyse udarbejdet af Industriens Fond og Copenhagen Economics i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet afdækker gevinsterne og barriererne forbundet med at investere i udlandet for små og mellemstore danske virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder er vigtige for dansk økonomi og vækst. SMVerne udgør 44 procent af beskæftigelsen og 39 procent af værditilvæksten, og en ny analyse viser, at danske SMVer, især inden for industri og videnservice, foretager omkring 40 procent af de samlede danske investeringer i udlandet.

Investeringerne får SMVerne til at vokse hurtigere end de SMVer, der ikke har investeret i udlandet. Flere SMVer kan derfor med fordel afsøge deres internationaliseringspotentiale.

Industri- og vidensserviceområderne oplever flest udenlandske investeringer.
 

Nye markeder og nærhed til kunder

Analysen ”Gevinster og udfordringer ved at investere i udlandet for Danske SMVer” identificerer over 1300 investeringer i udlandet – både opkøb af udenlandske virksomheder og fysiske etableringer af faciliteter i udlandet.

Den viser, at de mest fremtrædende gevinster ved at investere internationalt er adgangen til nye markeder og nærhed til kunder. Andre fordele inkluderer adgang til kvalificeret arbejdskraft, ny viden, nye produktionsprocesser og lavere omkostninger.

Øget omsætning og beskæftigelse i Danmark

SMVer med udenlandske investeringer oplever en højere vækst, der kan måles på både omsætning (24 procent), beskæftigelse (11 procent) og værditilvækst (18 procent). Og gevinsterne lever op til deres forventninger. Adgangen til nye markeder øger efterspørgslen efter virksomhedernes varer, hvilke medfører en øget produktion og beskæftigelse i Danmark. 

Gevinsterne ved at investere i udlandet lever op til virksomhedernes forventninger.
 

Interne barrierer

Analysen viser derudover at begrænset finansiering, mangel på viden om nye markeder og kompliceret bureaukrati på det danske og de internationale markeder, er barrierer for SMVerne. Det kan gøre det både omkostningsfyldt og risikabelt at investere i udlandet.

SMVernes største udfordring ligger dog internt i form af manglende viden og kompetencer i forhold til, hvordan man etablerer virksomhed på det globale marked. Derfor opfordres virksomheder til først og fremmest at afdække deres interne vidensniveau og derefter få klædt sig godt på.

 Mangel på viden og kompetencer er de største interne barrierer
 

Anbefalinger og gode råd

Analysen er én af tre leverancer i projektet udarbejdet af Copenhagen Economics for Industriens Fond, der bidrager til en samlet forståelse af danske SMVers investeringer i udlandet.

Projektets casekatalog giver derudover en detaljeret beskrivelse af erfaringerne fra 14 danske SMVer. Og et idékatalog giver et overblik over en række tilbud og ydelser fra danske organisationer i forhold til at hjælpe SMVer til at internationalisere gennem investeringer i udlandet. De tre udgivelser kan læses forneden.

Mere OM PROJEKTET

Her på Industriens Fonds hjemmeside kan der læses om projektet Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer. 

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her:

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående Industriens Fonds støtte til projektet kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk