Underleverandører i Danmark

Ny kortlægning af underleverandørers aktiviteter og roller har bidraget til øget viden om danske underleverandører.

Mange danske virksomheder kan karakteriseres som værende underleverandører. Derfor er det vigtigt at have et godt kendskab til underleverandørers ageren, samt hvilken tilstand underleverandørerne er i. Det kendskab har været tvivlsomt, da store dele af data havde mange år på bagen. Det har nærværende projekt ændret på.

Projektets formål har derfor været, at identificere og udbrede de mest konkurrencedygtige underleverandørstrategier ved at udbygge og opdatere data om underleverandøraktiviteter i Danmark. Projektet har fokuseret på aktiviteter og roller i forhold til de generelle udfordringer, som underleverandører står overfor. Der stilles også skarpt på underleverandørernes kunder, samt hvordan koblingen af roller og strategier kan øge underleverandørenes konkurrencedygtighed og økonomiske performance.

Resultaterne formidles i nedenstående rapport, som målrettes regionale og nationale policy-aktører for at øge den erhvervspolitiske indsats for udviklingen af danske underleverandørers konkurrenceevne. Det er hensigten, at den nye kortlægning vil bidrage til at fastholde og udvide beskæftigelsen af danske underleverandører og fremme deres konkurrenceevne.

Projektet har været forankret på Aalborg Universitet og er blevet udført i samarbejde med Danmarks Statistik.

Underleverandører i Danmark

 

om projektet

Projektnavn:
Underleverandører i Danmark

Projektejer:
Department of Business and Management, Aalborg Universitet

Tid:
2013 - 2015

Støttet med:
1,1 mio. kroner

anvendelse

Projektets resultater vil blive benyttet af nogle af de projekter som har fået bevilliget midler i forlængelse af Fondens temaindkaldelse om underleverandører i en global verden.

Rapporten

Projektet er mundet ud i en rapport der hedder Underleverandører i Danmark.

kontakt

Projektansvarlig:
Ina Drejer
Senior Researcher
M: 99 40 27 44
E: id@business.aau.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08