UnWind - Blockchain i Vindmølleindustrien

Projektet vil øge innovation i værdikæden inden for vindmølleindustrien og styrke samarbejde mellem underleverandører ved at sikre sammenhængende leverancer af høj kvalitet til vindmølleindustrien.

Vindmølleindustriens hastige vækst har i det seneste år skabt et marked præget af skarp konkurrence, hvor vindmølleproducenterne har holdt underleverandører på afstand for at sikre den højeste konkurrence. Armslængdeprincippet har skabt en lignende kultur hos underleverandørerne, som nu i stigende grad hæmmer udviklingen af fællesløsninger og den generelle innovation i hele branchen. 

Projektet vil derfor styrke samarbejdet mellem underleverandører og har til formål at øge innovationen ved at introducere blockchainteknologi, hvis fundament bygger på systematisk datadreven vidensdeling. Hensigten med projektet er at skabe bedre muligheder for samarbejder og deling af information ved at give samarbejdende leverandører indsigt i og konsensus om ændringer i dokumentation i byggeprocessen. Blockchainløsningen bidrager således til en mere effektiv efterlevelse af produktgodkendelsesprocesser og kvalitetskrav fra aftager af deres produkter. 

Målgruppen for projektet er vindmølleproducenter og små og store underleverandører samt andre relevante aktører i værdikæden.

Projektet udføres Aarhus Universitet (AU BTECH) i partnerskab med APQP4Wind, Delendorff Advisory og Fraunhofer Blockchain Lab.
 

AKTIVITETER

Projektet vil udvikle og teste en blockchain usercase med henblik på at understøtte kvalitetssikring i en udvalgt del af værdikæden fra underleverandørerne frem til og med mølleproducenterne. 

Projektet består af følgende aktiviteter:

     1. Mapping af Vindmølleindustrien
          Relevante aktører inden for vindmølleindustrien kortlægges med henblik på at lokalisere de             kritiske delprocesser i industrien, som kunne understøttes af blockchain-teknologi.
     2. Identifikation af casevirksomheder
         Egnede virksomheder, som kunne få gavn af den udviklede blockchainløsning, identificeres.
         Der udvælges 3-5 aktører inden for en bestemt del af værdikæden for at teste virkningen,
         inden løsningen skaleres til en større del af industrien. 
     3. Udvikling af løsning
         I et tæt samarbejde mellem forskere, internationale eksperter og casevirksomheder udvikles
         en egentlig blockchainløsning, som testes og valideres, så den er klar til implementering.
         Usercasen bygges op omkring kvalitetssikring i produktion og værdikæden medambitionen,
         at mindst fem virksomheder tager løsningen i brug umiddelbart, men at løsningen med tiden
         vil kunne blive spredt til andre centrale forretningsområder, som fx produktudvikling.
 

EFFEKT 

Projektets har til hensigt at øge gennemsigtighed i værdikæden blandt leverandører og mølleproducent samt øget effektivitet og sikkerhed mellem underleverandører. Blockchainløsningen skal føre til bedre produkter og services fra underleverandører i vindindustrien med henblik på at fremme konkurrenceevnen i Danmark.  

På den længere sigt er det ambitionen, at 10 eller flere virksomheder begynder at anvende den udviklede blockchainløsning samt, at virksomhederne oplever/kan dokumentere en effektivisering af værdikæden, som de indgår i. For den danske vindindustri kan det give en samlet fordel at kunne levere systemløsninger.
 

PROJEKTET

Projektnavn:
UnWind - Blockchain i Vindmølleindustrien

Projektejer:
Aarhus Universitet, BTECH

Tid:
2020-2022

Støttet med:
3,87 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af Aarhus Universitet samarbejde med en række aktører. Besøg dem herunder. 

Temaindkaldelse

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om "Konkurrencekraft i Blockchainteknologien".

KONTAKT

Projektansvarlig:
René Chester Goduscheit
Professor og sektionsleder
Telefon: 26 35 06 99 
Mail: goduscheit@btech.au.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk