Svejsning, korrosion og stålkvalitet

09.02.2016

Med fokus på tre emneområder vil projekt om standarder i vindindustrien stille skarpt på hele værdikæden.

Med fokus på stålkvalitet, svejsning og korrosion vil en arbejdsgruppe bestående af 25 centrale aktører i vindindustrien beskæftige sig med tårne og offshore-fundamenter hen over de kommende 18 måneder. Hvor meget bearbejdning skal der til på svejsninger på tårne og fundamenter og hvordan kan man sikre en mere ens kvalitet i leverancen af stålplader? Det er blot nogle af de spørgsmål som arbejdsgruppen kommer til at arbejde systematisk med.
 

Standarder er alfa og omega

Et bedre testmiljø og en bedre testkultur ned gennem værdikæden er helt central for vindindustrien – og også i flere andre industrier. Daglige processer og arbejdsgange i bliver mere og mere standardiseret, og der er behov for klare linjer og standarder, der ikke kan misforstås på tværs af leverandører og fabrikanter.

I dag kan kravspecifikationer fra vindmøllefabrikanterne sagtens indeholde krav til dokumentation af forhold, som leverandørerne ikke kan fortolke eller ikke ved, hvordan man skal teste for. De forhold kan sagtens forbedres, så der kommer en fælles forståelse for, hvad man tester for og hvordan man tester inden for udvalgte komponenter og delsystemer. Og det er helt overordnet den opgave, som projektet ’Nye standarder i vindindustrien’ arbejder med.

Læs mere om projektet nedenfor, hvor der ligeledes kan læses mere om Industriens Fonds øvrige arbejde med vindindustriens underleverandører.

Projektet

Projektet 'Nye standarder i vindindustrien' beskæftiger sig blandt andet med dialogen på tværs af værdikæden, så virksomheder og underleverandører kan optimere samarbejdet. Projektet eksekveres af Vindmølleindustrien og der kan læses mere om projektet og de tilhørende aktiviteter via linket nedenfor.

Vindindustrien

Vindindustrien er en af Danmarks vigtige brancher. Ud over de store leverandører af vindmøller og vindmølleparker, så findes der en stor underskov af leverandører og rådgivere, der alle spiller en vigtig rolle i industriens velbefindende og konkurrenceevne. Industriens Fond har også ad andre veje beskæftiget sig med branchens mange leverandører i projektet 'Underleverandører i vindindustrien'.