Global Produktudvikling (guide)

På grundlag af forskning og erfaringer fra dansk erhvervsliv er der udarbejdet en guide om håndtering af global produktudvikling.

Globalisering er et fænomen som alle danske virksomheder – uanset størrelse – må forholde sig til. Først flyttede produktionen til udlandet og senere er flere virksomheder begyndt at flytte IT- eller ingeniøropgaver til lande som Kina og Indien. Produktudvikling er altså i stigende grad blevet globaliseret og mange danske firmaer har nu alt fra forskning til design og produktion spredt i flere forskellige lande.

Projektet Global Produktudvikling har udarbejdet en guide til danske virksomheder omkring netop global produktudvikling. Guiden er skrevet på baggrund af konkrete erfaringer indsamlet over flere år fra danske firmaer. Desuden inddrages også resultater fra forskning, akademiske artikler, samt et samarbejde med Cambridge Universitet.

Statistik viser at en stor procentdel af de opgaver som udflyttes, ikke giver de fordele som virksomheden havde håbet på. Vores forskning viser at dette ofte skyldes problemer i relation til kultur, vidensdeling og distance-ledelse af tværkulturelle grupper. I forbindelse med Global Produktudvikling er der udviklet en række teorier omkring hvad der forårsager disse problemer og hvordan de kan undgås, så danske virksomheder kan få maksimalt udbytte af de muligheder som globaliseringen giver.

Guiden illustrerer de største risici og indirekte omkostninger når firmaer globaliserer produktudviklingsprocessen. Derudover bidrager guiden med en management guide som kan øge udbyttet af denne globaliseringsproces ved at kombinere finansielle, organisatoriske, tekniske og samfundsmæssige faktorer.

Guiden kan læses her på siden.

Det er værd at bemærke, at resultaterne fra dette projekt har medført lanceringen af et større projekt under samme paraply. Det nye projekt hedder Global Produktudvikling (Metoder og Værktøjer) og kan besøges via dette link.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Global Produktudvikling (Guide)

Projektejer: 
DTU Management

Tid:
2011-2012

Støttet med: 
0,4 mio. kr.

guide

Projektet Global Produktudvikling har mundet ud i en brugervenlig guide til virksomhedsledere der arbejder med området på daglig basis. Guiden, som hedder Succesful Global Product Development kan læses her på siden.

Videreførsel

Resultaterne fra nærværende projekt har medført lanceringen af et nyt projekt under samme emne. Det nye projekt hedder Global Produktudvikling (Metoder og Værktøjer) og kan besøges via linket nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Jason Li-Ying
Associate Professor 
Telefon: 45 25 48 56
Mail: yinli@dtu.dk 

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08