Ny guide til global produktudvikling

03.09.2018

Et styrket beslutningsgrundlag for danske virksomheder i forbindelse med planlægning og innovation er formålet med en ny og letanvendelig værktøjskasse.

Mange produktudviklingsmetoder tager udgangspunkt i, at udviklingen foregår ét sted. Men i virkeligheden flytter flere faser ofte til udlandet, og den udfordring kan håndteres bedre end tilfældet er i dag. Det har været præmissen for igangsættelsen af projektet Global Produktudvikling, der nu lancerer en ny guidebog.
 

Guiden

Projektet har gennem flere år arbejdet på at udvikle metoder og værktøjer til at adressere de konkrete virksomhedsudfordringer i forbindelse med global produktudvikling, og etablere nye modeller til at lave fælles innovation i en global kontekst.

Det har resulteret i en guide der giver ledelsen et praktisk værktøjssæt til at maksimere potentielle muligheder samt overvinde de mange forhindringer der kan opstå i rejsen mod en vellykket global produktudvikling. Guidebogen er skabt i to dele.

Del 1: Den første del af guidebogen udvikler forståelse for de vigtigste drivere og udfordringer, virksomheder står overfor, og den nuværende praksis for at styre global produktudvikling i relation til beslutningsprocedurer og præstationsstyringsprocesser.

Del 2: Den anden del af guidebogen præsenterer en 10-trins fremgangsmåde til at understøtte ledelsen, når den træffer strategiske beslutninger i forhold til den globale fordeling af udviklingsaktiviteter, og oversætter disse beslutninger til målbare tiltag til støtte for driften af ​​global produktudvikling.

Projektet involverer blandt andet et samarbejde med over 60 multinationale danske fremstillingsvirksomheder. Projektet tager afsæt i Industriens Fonds tidligere gennemførte afdækningsprojekt Global Produktudvikling (Guide), hvis undersøgelser med over 40 multinationale danske fremstillingsvirksomheder fandt, at ledelsen støder på vanskeligheder i forhold til koordineringen af ​​kulturelt forskelligartede og geografisk spredte ingeniørhold.

Projekterne har blandt andet konkluderet, at mulighederne for at reducere udviklingsomkostninger, få adgang til nye kompetencer og ekspertise og få lokalkendskab til globale markeder under produktudviklingen er centrale motiver for global produktudvikling.

Desuden har manglen på praktiske værktøjer og metoder til at klare sådanne vanskeligheder typisk resulteret i en læringsmæssig tilgang til global produktudvikling. Dette kan være dyrt senere i processen og derfor er håbet, at de to projekter med fællesoverskriften Global Produktudvikling kan være med til at afhjælpe usikkerheder og dyre omveje. Læs mere om de to projekter nedenfor.

PROJEKTET

Global Produktudvikling består egentlig af to projekter. Et indledende forprojekt med undertitlen Guide, og dette større projekt med undertitlen Metoder og Værktøjer. Begge projekter kan besøges nedenfor.

Der er i forbindelse med de to projekter udviklet en guidebog, som samler viden og konklusioner fra begge projekter. Guidebogen kan læses via linket her:

AFDÆKNINGSPROJEKTET

Global Produktudvikling (Metoder og Værktøjer) baserer sig blandt andet på et forudgående afdækningsprojekt kaldet Global Produktudvikling (Guide). Læs mere om det tidligere projekt via linket nedenfor.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om projektet, så kan Fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk