Gazelle Accelerator

Industriens Fond støtter uddelingen af FremstillingsGazellen og afholdelsen af de fire Accelerator-konferencer i 2017.

I 2016 blev FremstillingsGazellen for første gang uddelt som en del af den årlige Gazelle-uddeling, som Dagbladet Børsen gennem en årrække har stået bag. FremstillingsGazellen fremhæver den indsats, som en håndfuld danske industrivirksomheder har ydet: høj vækst, innovative tiltag til forretningen og en sult efter at forbedre sig igen og igen.

Industriens Fond støtter projekter, der styrker industriens konkurrenceevne. De mere end 100 igangværende projekter berører emner som ledelse, digitalisering, uddannelse og eksport. Og meget andet.

Danske virksomheder spiller en hovedrolle i projekterne. Dels som case-virksomheder, når projekterne udvikler og afprøver nye metoder og modeller, men også som aftagere af den viden og de konkrete værktøjer, som projekterne ofte munder ud i.

Ved årets Gazelle Accelerator-arrangementer gives der input og gode råd til danske vækstvirksomheder, der gerne vil vedblive med at vokse. Konkret deltager tre projekter fra Industriens Fonds projektportefølje ved Accelerator-arrangementerne.

Dels projektet ”Fra Big Data til Big Business”, der repræsenteres af Poul Houmann Andersen og stiller skarpt på virksomheders brug af data til at øge omsætningen eller skabe nye forretningsmuligheder.

Dels ”Center for Ejerledede Virksomheder”, der repræsenteres af Ellen Mølgaard Korsager, hvor fokus blandt andet ligger på at styrke danske ejerledere og hjælpe dem til at planlægge fremtiden i den enkelte virksomhed og virksomhedens ledelses- og ejerforhold.

Dels projektet ”Servitization”, der repræsenteres af Thomas Frandsen, hvor fokus helt overordnet ligger på at hjælpe industrivirksomheder til at udvide forretningen, så der både sælges fysiske produkter, men også knyttes relevante services på.

Der kan læses meget mere om de enkelte konferencer på Dagbladet Børsens hjemmeside, hvor blandt andet det fulde program for konferencerne findes.

FremstillingsGazellen

Industriens Fond støtter uddelingen af FremstillingsGazellen, når der skal deles Gazeller ud i 2017. Læs mere om baggrunden for støtten, ved at besøge linket nedenfor.

Accelerator

Læs om de fire Gazelle Accelerator-konferencer, der afholdes i løbet af maj 2017.

Følg med

Industriens Fond fortæller løbende om projektaktiviteter og nye værktøjer. Det sker blandt andet via Sociale Medier.